Lapsen jäädessä ilman kaveria, hän on vaarassa syrjäytyä. Onneksi syrjäytymistä voidaan estää.

Syrjäytymisestä on tulossa yhteiskuntamme suurin ongelma.


Syrjäytymisen "perinnöllisyys"

Lapsuudenajan perhe ja elinolot vaikuttavat suuresti siihen, millaisen roolin omaksuu myöhemmässä elämässä. Vaikka vanhempien koulutuksella ja taloudellisella hyvinvoinnilla on myönteinen vaikutus, tutkimusten mukaan köyhyys ei itsessään tuota kielteistä sosiaalista perimää. Siihen vaikuttaa vanhempien muita heikompi kiinnittyminen yhteiskuntaan. 

Yli sukupolvien toistuvat ongelmat ovat työttömyys, toimeentulovaikeudet, asumisen ongelmat, mielenterveys- ja päihdeongelmat, muut terveysongelmat, vanhempien väliset jatkuvat riidat ja avioero, väkivalta ja laiminlyönti. Nämä kaavat voi kuitenkin katkaista, ja auttaa lapsia rakentamaan uudenlainen oma elämä.

Vanhempien tuki

Ongelmien keskellä kamppailevilla vanhemmilla ei välttämättä riitä voimia lasten tarpeiden huomioimiseen. Reija Paananen Terveyden ja Hyvinvoinnin laitokselta sanoo, että vanhempien asenteet, kannustavuus, kiinnostuneisuus ja kuuntelevuus vaikuttavat kaikki lapseen. Vaikka koti luo perustan kaikelle, lapset viettävät suuren osan ajastaan myös päiväkodissa ja koulussa. Näillä onkin merkittävä vaikutus lapsen tulevaisuuteen. 

Kodin ulkopuolinen tuki

Yhtä hyvin hyväosaisen perheen lapsi voi syrjäytyä päiväkodissa tai koulussa. Päiväkodeissa olisi tärkeää satsata hyvään lasten hoitoon ja erityistapausten huomioimiseen. Jos lapsi jää jo päivähoidossa ryhmän ulkopuolelle, se vaikuttaa hänen tulevaan elämäänsä. 

Kouluaika on elämän suurin muutoskohta. Jos lasta pystytään tukemaan ja innostamaan ensimmäisten luokkien aikana, hänen oppimiselleen saadaan luotua hyvä pohja. Lasten eriarvoistumista voitaisiin vähentää erityisopetusta lisäämällä, pitämällä luokkakoot pienempinä, sekä helpottamalla kouluterveydenhuollon ja psykologin palveluiden saantia. Myös koulun ja kodin yhteistyö on tärkeää. Mutta jos vanhemmat eivät ole kiinnostuneita siitä, miten koulussa menee, se näkyy lapsen koulun käynnissä tavalla tai toisella. 

Koulukiusaaminen ja yksinäisyys

Kiusatuksi joutuminen on erityisen raskasta lapselle ja sillä on valtava vaikutus hänen kehitykseensä. Jos lapsi vielä jää ilman kaveria, hän on vaarassa syrjäytyä ja masentua.

Kaikkiin kiusaamis-tilanteisiin tulisi puuttua. Aikuisten tulisi tukea lasten kaverisuhteita ja lohduttaa yksin jäänyttä. Jos lapsesi on yksinäinen, voit löytää hänelle uusia kavereita Ella mobiilisovelluksen kautta. Rekisteröidy käyttäjäksi iOS- tai Android version kautta. Käyttäjämäärän kasvaessa myös kaverin löytymismahdollisuudet lisääntyvät.

Syrjäytymiseltä suojaavia tekijöitä 

Syrjäytymisriskiä vähentävät mm. läheiset ihmissuhteet, oikea-aikainen puuttuminen asiaan, sekä kokemus omasta pärjäämisestä. Lapsella tulisi olla myös mahdollisuus harrastaa ja osallistua jonkilaiseen ryhmätoimintaan. Avainasemassa ovat lapsen elämässä olevat aikuiset ja heidän tukensa. 

- Minäkeskeisestä ilmapiiristä voitaisiin siirtyä yhteisöllisempään suuntaan ja ottaa vastuuta myös toisten lapsista ja heidän hyvinvoinnistaan. Toisten asioihin puuttumista ei vaan pidetä sopivana kulttuurissamme, sanoo Paananen.

Lähteet:

Terveyden ja Hyvinvointilaitos, Syrjäytyminen ja syrjäytymisen riskitekijät

Terveyden ja Hyvinvointilaitos, Huono-osaisuuden ylisukupolvisuus

Taloussanomat, Katso mistä köyhyys alkaa, Outi Kokko

 

Lataa Ella-sovellus

Lataa Ella-sovellus ilmaiseksi puhelimeesi ja löydä uusia kavereita!

Kerro artikkelista ystävillesi!

Uusimmat

Ella

  • Ella on täysin uusi, kotimainen mobiilisovellus lasten vanhemmille
  • Tutustu muihin perheisiin ja etsi lapsellesi hänen ikäisiä kavereita läheltäsi!
  • Kehitämme Ellaan myös muita lapsiperheen arkea helpottavia palveluja — liity nyt mukaan ja auta meitä kehittämään palvelua!

Kopioi linkki ja jaa se ystävillesi!


×
Tykkäsitkö tästä?