Mikä on kaikista haastavinta lasten kasvatuksessa? Tätä mieltä olivat äidit ja isoäidit

Kurinpito ja arjensujuvuus aiheuttivat eniten haasteita kyselyyn vastanneille vanhemmille ja isovanhemmille.


Kysyimme teiltä hyvät Ellan lukijat, mitkä asiat ovat haasteellisia lapsen kasvatuksessa? Vastaajina toimivat pääasiassa äidit ja isoäidit. Muutamasta vastauksesta ilmeni, ettei ongelmia ollut. Kuvassa yksi on nähtävissä, miten vastaukset suhteutuivat toisiinsa.

Kurinpitoa, arjen sujuvuutta ja isovanhemmuuden roolia

Merkittävimmät ongelmat liittyivät kurinpitoon ja arjen sujuvuuteen. Kurinpidon ongelmat liittyivät sellaisiin vaikeuksiin, jotka johtuivat lapsen tottelemattomuudesta tai hangoittelusta.

”Linjan pitäminen.... saatan aivan huomaamattani antaa periksi lapselle tai olla liian lepsu. Tai joustaa jossain missä ei pitäisi. En jaksa olla tiukkana, että lapseni todella noudattaa käskyäni. On helpompi antaa olla kuin vaatia. ” -Äiti

Kuva 1. Äitien ja Isoäitien kasvatushaasteet yhdessä

Toiseksi suurin luokka muodostui arjensujuvuudesta, johon sisältyvät vastaukset liittyen nukkumis- ja ruokailujärjestelyihin sekä ohjelman kehittämisestä lapsille.

”Ainoa tilanne mikä minua ärsyttää lapsenlapsen kanssa olossa on ruokailuhetket, jolloin aina häslätään jotain.” – Isoäiti

”Joutuu keksimään tekemistä heille koko ajan. Muuten ne turhautuvat ja aloittavat riehunnan.” -Isoäiti

Kolmanneksi suurin luokka muodostui isoäitiyden roolin hahmottamisesta. Vastausryhmään kuuluvat ajatukset siitä, miten saa sovitettua isovanhemman ja lapsen vanhempien kasvatusnäkemykset yhteen, miten ymmärtää muuttunutta maailmaa, kuinka kohdella lapsenlapsiaan tasapuolisesti ja miten voi siirtää perinteitä luontevasti sukupolvelta toiselle.

”Suurin haaste on siinä kun omat ajatukset lapsenkasvatuksesta ei mene yksiin lapsenlapsen vanhempien kanssa vaikka toinen heistä on itsesi kasvattama” – Isoäiti

Isoäidit kasvatushaasteiden edessä

Tarkasteltaessa pelkästään isoäitien kertomia kasvatushaasteita, käy ilmi, että heillä suurin haaste on oman roolin hahmottaminen (kuvattu yllä).

Kuva 2. Isoäitien kuvaamat kasvatushaasteet

Toiseksi suurimmaksi luokaksi isoäitien vastauksissa muodostui läsnäolo, johon sisältyvät vastaukset liittyen tietoisesta läsnä olemisesta lapsen kanssa, ajan varaamisesta lapselle, kasvun tukemisesta ja turvan antamisesta.

”Yhteisen ajan löytyminen.” – Isoäiti

Kolmanneksi suurin haaste liittyi isoäideillä ruokailuhetkien järjestämiseen ja eräässä vastauksessa kerrottiin myös vaikeudesta olla antamatta herkkuja. Isoäitien ryhmässä jaksamisella oli suurempi merkitys kuin äitien ryhmässä, joka johtunee siitä, että vanhemmilla ihmisillä on usein vähemmän voimavaroja kuin nuoremmilla.

”Lasten kanssa häärätessä haaste on oma jaksaminen. Eteenkin jos on kaksi yhtä aikaa, ei meinaa rahkeet riittää.” -Isoäiti

Isoäitien ryhmään sijoittuivat luokan ”etäisyys”-vastaukset, jotka liittyivät joko pitkään välimatkaan tai siihen, ettei saanut tavata lainkaan lapsenlapsiaan.

”En saa tavata lapsen lapsiani.” -Isoäiti

Äidit kasvatushaasteiden edessä

Äitien suurimmat kasvatushaasteet liittyivät kurinpidollisiin ongelmiin (Kuva 3 alla). Kurittomien lasten myötä toiseksi suurin ongelma olikin omien hermojen kurissapito.

”Lapsen jokapäiväinen kiukuttelu. Nelivuotias kiukuttelee juuri minulle, eli äidilleen kaikista eniten. Nykyään myös lyö nyrkillä kiukuksissaan isosiskoa ja minua, isäänsä ei ole vielä lyönyt. Huutaa,kiljuu ja karjuu. Itse tunnen välillä olevani hermoromahduksen partaalla. Voisin luovuttaa, antaa olla. Ärsyttää kyllä osaa, mutta pyytää lopulta anteeksi. Itse vaan en enää jaksaisi yhtään kiukkukohtausta.” - Äiti

Kuva 3. Äitien kokemat kasvatushaasteet.

Nämä tekijät näkyivät myös kolmanneksi suurimmassa luokassa, arjensujuvuus, johon sisältyivät ruoka- ja unijärjestelyt sekä tekemisen kehittäminen.

Yhteiskuntakelpoiseksi kasvattaminen koettiin myös tärkeäksi, erityisesti äitien ryhmässä. Yhteiskuntakelpoisuuteen liitettiin sellaisia asioita, kuten:

”Opettaa lapselle hyvät käytöstavat, kiitos, anteeksi, päivää, näkemiin... Katsominen silmiin kun jutellaan ja kätteleminen kun esittäydytään sekä lakki pois päästä pojilta sisällä ja vaikkapa ulkonakin kun tilanne vaatii.” – Isoäiti

”Vanhempana olemisen haasteita on monia, mutta mieleeni tässä tulee se että saa lapsen ymmärtämään elämisen taitoja. Kieltoja, perusteluineen, oppien miten yhteiskunnassa on tärkeää toisen huomioon ottaminen ja itsestä huolehtiminen, sääntöjä noudattaen. Ei kiusaamista ja arvostelua vaan yhdessä oppimista, turvallisesti. Esimerkin ja keskustelujen kautta --- joskus myös kantapään kautta oppien. Haasteita riittää!” – Äiti

Yhteiskuntakelpoisen lapsen kasvatus luokkaan sijoittuivat myös vastaukset, joissa haasteellisena koettiin itsenäiseksi kasvattaminen ja ryhmätyötaitojen opettaminen.

Muita haasteita – vastausryhmä muodostui elämänmuutoksista, itsetunnon kehittämisestä ja turvaverkon puutteesta. Vastaukset olivat yksittäisiä ja siksi luokiteltiin ryhmään ”muut”. Haasteita asetti myös lapsen raivon kestäminen, media-ajan rajoittaminen sekä sosiaaliset paineet. Sosiaalisten paineiden ryhmään sijoittuivat oman lapsen erityispiirteiden tuomat haasteet, jolloin vanhempi kokee paineita oman lapsensa poikkeavasta käytöksestä tai leimautumisesta. Lisäksi sosiaalisten paineiden ryhmään sijoittui vastaukset äitiysvertailusta, jolloin hoitokäytänteiden vertailu aiheuttaa sosiaalisia paineita.

”On haastavinta olla välittämättä ulkopuolisten kommenteista ja mielipiteistä lasten kasvatuksen suhteen ja tehdä vain niin kuin omalle perheelle on parasta. Äitiydessä on yllättänyt, miten julmia ja armottomia muut äidit ovat toisilleen ja valintojesi kommentointi julkisesti on normaalia. Esimerkiksi imetätkö vai et, käytättekö tuttia, sormiruokaillaanko teillä, monetko päikkärit nukutaan, tai oletko liian tiukka vai lepsu lapsen komentamisessa. Koskaan ei voi eikä pidäkään miellyttää kaikkia vaan tehdä juuri niinkuin hyvältä tuntuu, ja luottaa siihen, koska itse jokainen vanhempi lapsensa parhaiten tuntee. Sen muistaminen on kaikkein haastavinta.” – Äiti

”Suurin haaste tällä hetkellä on pysyä hyvillä ja  luottavaisella mielellä lapsen päiväkotielämää koskien. Kuopuksemme on ihana, iloinen mutta hyvin eläväinen eli vilkas ja päiväkodissa hänet on leimattu vaikeaksi lapseksi. Ärsyttää kun kyse on vasta kaksivuotiaasta lapsesta joka innoissaan tutkii maailmaa ja mennä touhottaa.” - Äiti

Tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että vanhemmat voisivat hyötyä selkeästä kasvatuslinjasta ja hyvistä rutiineista, joiden avulla arki rullaisi. Myös keskustelut isovanhempien ja vanhempien kesken lapsen kasvatuksesta ja toiveista siihen liittyen, voisivat auttaa isoäitiä ymmärtämään omaa rooliaan. Vinkkejä näistä aiheista voit lukea blogistamme.

Vastauksia kyselyyn saimme 76. Kaavioista on jätetty numeeriset tiedot pois, jotta ne olisivat nopealukuisia. Kaaviossa kunkin palikan koko kuvastaa sitä, millainen osuus vastausryhmällä on suhteessa kaikkiin vastauksiin. Esimerkiksi kuvan 1 kaaviossa vastaajista 24% vastasi kurinpidon tuottavan haasteita ja 18% koki haasteita arjen sujuvuuteen liittyvissä asioissa. Kiitos lukijoille aktiivisuudestannne!

 

Lataa Ella-sovellus

Lataa Ella-sovellus ilmaiseksi puhelimeesi ja löydä uusia kavereita!

Kerro artikkelista ystävillesi!

Uusimmat

Ella

  • Ella on täysin uusi, kotimainen mobiilisovellus lasten vanhemmille
  • Tutustu muihin perheisiin ja etsi lapsellesi hänen ikäisiä kavereita läheltäsi!
  • Kehitämme Ellaan myös muita lapsiperheen arkea helpottavia palveluja — liity nyt mukaan ja auta meitä kehittämään palvelua!

Kopioi linkki ja jaa se ystävillesi!


×
Tykkäsitkö tästä?