Empatiakyky on avaintekijä lapsen hyvinvoinnissa ja menestymisessä‏ aikuisena

Kun lapsi ymmärtää katsoa asioita toisten kannalta, hän pystyy paremmin olemaan empaattinen.

Empatiakykyä on pidetty pehmeänä, ja kuitenkin välttämättömänä ominaisuutena ihmisen terveelle kehitykselle. Sen merkitys ihmisen hyvinvoinnissa onkin yllättävän suuri.


Tämän päivän "selfiesyndrooma"

Kasvatuspsykologian tri Michele Borba on tutkinut useita vuosia empatiakyvyn merkitystä lasten ja nuorten kehityksessä. Hänen mukaansa empatiakyky on ylivertainen tekijä siinä, että lapsista kasvaa terveitä, menestyviä ja onnellisia aikuisia.

Borba näkee selvän empatian puutteen tämän päivän digisoituneessa maailmassa. Vallalle on päässyt kiusaamisen, epärehellisyyden ja tyytymättömyyden kulttuuri, jota hän kutsuu "selfiesyndroomaksi".

Empatian voi oppia

Yhä useampi tutkija on huolissaan empatian puuttumisesta. Se on kuitenkin perusta vuorovaikutukselle ja kanssakäymiselle ihmisten kesken. Onneksi empatiakykyä voi opetella ja vahvistaa. Borba listaa tapoja, joilla lapsille voi opettaa empatiaa.

1. Tunnista tunteet

Kun lapsi oppii tunnistamaan omat tunteensa, hänelle kehittyy taito lukea myös toisten tunteita.

2. Kehitä moraalinen identiteetti

Lapsi, joka kokee olevansa välittävä ja vastuullinen, oppii myös arvostamaan muiden ajatuksia ja tunteita.

3. Opi katsomaan asioita muiden kannalta

Kun lapsi ymmärtää katsoa asioita toisten kannalta, hän pystyy paremmin olemaan empaattinen. Tämä kyky kehittää myös riitatilanteiden käsittelytaitoa, rohkeutta toimia heikompien puolesta, sekä yleensä auttaa ja tukea muita.

4. Kehitä moraalinen mielikuvitus

Lapset pääsevät kirjoja lukemalla erilaisiin maailmoihin, joiden tarinat omalta osaltaan kasvattavat moraalikäsityksiä ja hyväntahtoisuutta. Lukekaa satuja ja ohjaa nuori kirjojen pariin.

5. Opettele tunteiden säätelyä

Tunteiden säätely antaa tilaa tarkastella tilannetta muidenkin kuin itsensä kannalta.

6. Harjoittele myötätuntoa

Myötätunto on kuin lihas. Mitä enemmän sitä harjoitetaan, sitä suuremmaksi se kasvaa meissä.

7. Tehkää yhdessä asioita

Toimimalla yhdessä ja yhteistyössä lapsi oppii ajattelemman minän sijasta meitä. Empatia on aina kokemus "meistä".

8. Ole muutoksen tekijä

Kun toimit lasten esikuvana empaattisuudessa, myös he oppivat myötätuntoisiksi ja vastuullisiksi. Kun empatiasta tulee heille luonnollinen taito, he osaavat tunnistaa, kun joku on satuttanut itsensä, tarvitsee lohdutusta tai on kaltoin kohdeltu. 

Empaattisuutta oppii hyvässä kaveruusuhteessa. Lapset kykenevät ajan kuluessa lukemaan toistensa tunteita ja välittämään niistä. Etsi lapsellesi ystäviä lähiseudulta Ella-sovelluksen kautta. Lataa ilmainen Ella sovellus iOS:lle ja Androidille

Lähteet:

https://www.psychologytoday.com/blog/the-moment-youth/201606/what-every-child-needs-be-happy-and-successful

http://www.theepochtimes.com/n3/1957484-the-surprising-link-between-compassion-and-success/

 

Lataa Ella-sovellus

Lataa Ella-sovellus ilmaiseksi puhelimeesi ja löydä uusia kavereita!

Kerro artikkelista ystävillesi!

Uusimmat

Ella

  • Ella on täysin uusi, kotimainen mobiilisovellus lasten vanhemmille
  • Tutustu muihin perheisiin ja etsi lapsellesi hänen ikäisiä kavereita läheltäsi!
  • Kehitämme Ellaan myös muita lapsiperheen arkea helpottavia palveluja — liity nyt mukaan ja auta meitä kehittämään palvelua!

Kopioi linkki ja jaa se ystävillesi!


×
Tykkäsitkö tästä?