Auta lastasi oppimaan tunteiden säätelyä

Tunteet ovat reaktioita ärsykkeisiin tai tilanteisiin, jotka vaikuttavat ihmiseen voimakkaasti. Lasten ja vanhempien tavoissa reagoida on suuria eroja. Tunnereaktioiden taustojen ymmärtäminen on ensimmäinen askel autettaessa lapsia kestämään elämän turhautumisia ja pettymyksiä.

 


Tunnereaktiot jaetaan kolmeen eri tasoon:

- Neurofysiologiset ja biokemialliset reaktiot, esim. sydämen hakkaaminen, kasvojen punoittaminen.

- Motoriset ja käyttäytymiseen liittyvät reaktiot, joissa tunteet ilmaistaan tekojen kautta; kasvojen ilmeet, itku, murjottaminen, vetäytyminen.

- Kognitiivinen tai subjektiivinen reaktio; tunteiden nimeäminen kielellisesti.

Mitä on tunteiden säätely?

Tunteiden säätely on kyky hallita (riittävässä määrin) tunnereaktioitaan kiihtymystä herättävissä tilanteissa. Aivan kuten puhuminen ja kävely, myös tunteiden säätelykyky tulee opetella. Aluksi säätelystä huolehtivat ympärillä olevat ihmiset. Taaperoikäisillä tunteiden säätelykyky alkaa kehittyä ja puhetaidon myötä lapset oppivat nimeämään tunteitaan, ajatuksiaan ja aikeitaan. Tunteiden säätelykyvyn kehittyessä he alkavat lisäksi erottaa omat sisäiset reaktionsa ulkoisista. 

Nuoruusiässä hormonit tulevat mukaan kuvaan ja mullistavat lapsen tunnejärjestelmän. Tämä saattaa näyttää ja tuntua täydelliseltä taantumalta.

Miten voit auttaa lastasi säätelemään ikäviä tunteitaan?

Luo vakaat ja johdonmukaiset olosuhteet. Kun koti tuntuu vakaalta ja turvalliselta, lapsi kehittää tunnevoimavaroja, jotka auttavat selviytymään tunnekuohuista.

Hyväksy lapsesi tunteet ja tunnereaktiot. Lasten tunnepurkaukset eivät ole tahallisia tai harkittuja pyrkimyksiä vaikeuttaa vanhempien elämää. Voit nimetä lapselle hänen tunteensa ja esittää tarvittaessa myötätuntosi.

Kerro omista tunteistasi. Kun käytät tunteiden kieltä lapsen kanssa, hän oppii tunnistamaan tunnetiloja oikein ja pukemaan niitä sanoiksi. Lapset, jotka kuulevat aikuisilta tunnepuhetta, osaavat paremmin hallita kielteisiä tunteitaan.

Rohkaise lapsia puhumaan tunteistaan avoimesti

Tarkoitus on opettaa hallitsemaan käyttäytymistä, ei tunteita. Selvitä lapselle, että vaikkei aina ole hyväksyttävää toimia tunteidensa perusteella, tunteista voi kuitenkin aina puhua. Kaikki tunteet ovat normaaleja ja luonnollisia. Lapsen kertoessa kokemuksestaan kuuntele tarkasti tuomitsematta tai neuvomatta. Voit jopa jakaa oman samankaltaisen kokemuksesi. Näytä mallia kertomalla omista tunnetiloistasi.

Opeta myönteinen sisäinen puhetapa

Lapset, joilla on kielteinen sisäinen puhetapa, suuttuvat helpommin. Opeta lastasi kertomaan hiljaisesti itselleen ajatuksia, jotka rauhoittavat ja auttavat hallitsemaan tilannetta. Esimerkiksi lapsi, jota kiusataan voisi ajatella itsekseen: "Minä selviän tästä. Ei tästä kannata hermostua. Olen vahva."

Käytä oikeita tilanteita ongelmanratkaisun opettamiseksi

Lapset turvautuvat tunteenpurkauksiin, koska eivät ole oppineet oikeita menettelytapoja saadakseen haluamansa. Heidät voi opettaa omaksumaan erilaisia tapoja reagoida tilanteisiin ja tunnistamaan seuraukset. Perusajatus on opettaa lapsi keksimään useita mahdollisia ratkaisuja johonkin ongelmaan. Kun hän keksii ehdotuksen, kannusta häntä ja pyydä keksimään lisää. Lopuksi voit tarjota muitakin vaihtoehtoja. Seuraavaksi pyydä lasta miettimään jokaisen ratkaisun seurauksia. Rakenna roolileikkejä tilanteista, jotka tyypillisesti saavat aikaan tunnereaktion ja pilko ongelmanratkaisuprosessi kuuteen vaiheeseen:

- Määrittele mikä ongelma on ja miltä se tuntuu tässä vaiheessa

- Mieti ratkaisuehdotuksia (ilman rajoitteita)

- Arvioi mahdollisia ratkaisuja: Mitä tapahtuisi jos tekisin näin?

- Mikä on paras ratkaisu? (Huomioi reiluus, turvallisuus ja mielihyvä)

- Toteutus päätöksen mukaan

- Arvioi lopputulos

Kielteisten tunteiden sopivia ilmaisukeinoja

Viha, huoli, suru ja muut kielteiset tunteet ovat normaaleja, eikä niiltä voi välttyä. Lapsia tulisi opettaa ilmaisemaan kielteiset tunteensa sanallisesti, ilman vihamielisyyttä. Heitä voi opettaa ymmärtämään eron oikeuksiensa puolustamisen ja toisten loukkaamisen välillä. Esimerkiksi:

"Voit hyvin sanoa Pekalle, ettet pidä siitä, kun hän ottaa pallosi. Mutta et voi huutaa hänelle ja haukkua häntä tyhmäksi."

Kehu lapsia, kun he onnistuvat ilmaisemaan vaikeita tunteita oikealla tavalla. Tutkimusten mukaan agressiiviset, impulsiiviset ja vilkkaat lapset saavat enemmän kritiikkiä ja kielteistä huomiota, sekä vähemmän kehuja, kuin muut lapset. Huomioi lapsen pyrkimykset säädellä tunteitaan ja kehu häntä. Vaikeimmat lapset tarvitsevat eniten myönteistä huomiota.

Voit opettaa lastasi myös vahvistamaan itse itseään myönteisen sisäisen puheen avulla: 

"Onnistuin hienosti"

"Olin rauhallinen koko ajan, mikä lopulta auttoi." 

Muokkaa lapsen minä-kuvaa ja maalaa valoisa tulevaisuus

Kehujen avulla autat lastasi muuttamaan minä-kuvaansa. Kehut myös ohjaavat häntä näkemään itsensä tunteitaan hyvin käsittelevänä ihmisenä. Lisäksi voit edesauttaa hänen onnistumisiaan sellaisilla huomautuksilla kuin:

"Opit koko ajan paremmin hallitsemaan vihaasi. Olet kasvanut vahvaksi sisältä." 

                                                                                                                        
                                                                                                                                        Lähde: Ihmeelliset Vuodet, Carolyn Webster-Stratton, PhD

Yksinäisyys aiheuttaa erilaisia reaktioita eri lapsilla. Joku käpertyy itseensä, kun toinen purkaa turhautumistaan raivokohtausten kautta. Lapsella on useimmiten luontainen tarve saada leikkiä muiden lasten kanssa. Jos lapsesi on ilman leikkikaveria, rekisteröidy Ellan käyttäjäksi. Mitä enemmän Ellaan tulee käyttäjiä, sen paremmat mahdollisuudet on löytää lapselle kaveri kodin lähettyviltä! 

 

Lataa Ella-sovellus

Lataa Ella-sovellus ilmaiseksi puhelimeesi ja löydä uusia kavereita!

Kerro artikkelista ystävillesi!

Uusimmat

Ella

  • Ella on täysin uusi, kotimainen mobiilisovellus lasten vanhemmille
  • Tutustu muihin perheisiin ja etsi lapsellesi hänen ikäisiä kavereita läheltäsi!
  • Kehitämme Ellaan myös muita lapsiperheen arkea helpottavia palveluja — liity nyt mukaan ja auta meitä kehittämään palvelua!

Kopioi linkki ja jaa se ystävillesi!


×
Tykkäsitkö tästä?